AĞIZ İÇİNDE OLUŞAN YARALAR

Dişeti hastalıkları günümüzde karşılaşılan önemli bir hastalıktır.  Diş çürüğü ve dişeti hastalıkları hastalıklarının yaygınlığı ne yazık ki toplumun % 85’ini kapsamaktadır. Bu yüksek oran bazı durumlarda yaşam kalitesini oldukça düşürebilmektedir. FOKAL  ENFEKSİYON TEORİSİ Geçen yüzyılın sonunda vücudun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkan bir enfeksiyonun diğer organları da etkileyebileceği gerçeği “Fokal Enfeksiyon Teorisi” ile ortaya konuldu. […]

Ağız içi alerjik reaksiyonlar, ağız mukozasında, dilde ve diş etlerinde bazı maddelerin kısa ya da uzun süreli teması sonucu oluşan lokal hasar ve bu maddelere karşı oluşan hücresel bağışıklık cevabıyla ilgili aşırı bir duyarlılık reaksiyonudur. Bu tepki genellikle hafiften şiddetliye doğru değişen kızarıklık ve/veya şişlik şeklinde karakterizedir. Yani ağız içinde yara görülebilir. AĞIZ İÇİ ALERJİK […]

 Ağız kanseri görülme sıklığı tüm dünyada artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün tespit ettiği en ölümcül sekiz kanser türü içinde yer almaktadır.(1) Yapılan çalışmalarda ağız kanserinin yaş ile birlikte arttığı ve hastaların %95’inden fazlasının 40 yaş üzerinde özellikle erkeklerde kadınlara oranla iki kat fazla görülmektedir. Bununla birlikte son yıllarda 40 yaşından daha genç kişilerde de sıklıkla […]